Levi (vreden) wrote,
Levi
vreden

Anal sex

The following swedish text is from here

The English version is my 10 minute translation. Full of mistakes and all. I figured I should find articles and translate them as a means to just get better. Not being too "anal" about it all. Just so its understandable............ :-D

Hur har man bästa analsexet?
Fråga: Jag och min pojkvän pratar om att testa analsex. Gör det ont som de flesta påstår? Är det något speciellt man bör tänka på. Vilka ställningar är bäst om man vill ha sex analt?
AC

Linn svarar:Analsex kräver stor respekt, tillit, trygghet och lyhördhet för varandra. Den grundläggande förutsättningen är att ni båda två är helt överens om att ni vill prova. Renlighet är naturligtvis på sin plats och att tarmen är tömd. Däremot ska ni inte använda lavemang eller andra tarmrensande medikament. Använd kondom så förhindras bakterieöverföring. Tänk också på att aldrig gå från analsex till vaginalsex, utan att tvätta av penis/byta kondom. Bakterierna från ändtarmen kan orsaka stora problem i slidan. Använd rikligt med vatten- eller silikonbaserat glidmedel. Diverse oljor kan skada kondomen! Slappna av och värm gärna upp analöppningen med smekningar och att föra in ett finger försiktigt. Slutmuskeln är hård och inte lika elastisk som slidan. Det som kan vara oerhört smärtsamt vid anala samlag är när penetreringen blir för hårdhänt och snabb. Stanna upp direkt om det gör ont. En samlagsställning som är tacksam är om din pojkvän ligger ner och du sitter ovanpå, som i ridställning. Då kan du själv styra inträngandet och stanna upp om det gör ont. Det allra viktigaste är att analsexet sker med ömsesidighet.

How does one best have analsex?

Question: My boyfriend and I talk about trying out anal sex. Does it hurt like most say? Is there anything in particular one should consider/ think about?. Which positions are best if one wants to have sex anally?.

Linn answer: Anal sex demands great respect, trust, safety and care (keenness) for one another. The basic requirements are that you two both fully agree that you want to try. Cleanliness is of course in order and that the intestine is emptied. However you should not use an enema or other intestine cleaning agents. Use condoms in order to prevent transfer of bacteria. Also keep in mind to never go from anal sex to vaginal sex without washing off the penis / changing condoms. The bacteria from the rectum can cause major problems in the vagina. Use lots of water or silicon based lube. Various oils can harm the condom!Loosen Relax and warm the anal opening by carressing it. Insert a finger in carefully. The rear muscles are strong and not so elastic like the vagina. Anal intercourse can be tremendously painful when the penetration is too rough and quick. Stand up directly if it hurts. An intercourse position which is rewarding is if your boyfriend lays down and you sit on top of him, like in a riding position. Then you can control the penetration and stand up if it hurts. The most important factor is that anal sex takes place with mutual agreement.

vocab

kräva/er: demand, require
tillit: trust
överens: agreed
på sin plats: lit. at its place, called for, in order
ett lavemang: enema
tvätta/r:to wash
orsaka/r: to cause
slappna/r: to loosen
en smekning: carress, endearment
försiktigt: carefully
smärtsam: painful, distressing
ett samlag: sexual intercourse, coitus
ske/r: to take place, occur
Tags: svenska, translation, vocab
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 9 comments